Het is een beladen constatering, maar dit is vaker aan de orde in ons leven dan we denken.
Als kind was je niet opvallend in het gezin waardoor de aandacht van je ouders meer naar de andere kinderen ging.

Jouw ouders waren te druk om jou te zien, te horen en te bevestigen. Oftewel om je emotionele vat te vullen. Het was gewoon voor jou dat je heel jong alles al alleen moest doen en oplossen.

Er werd verwacht dat je klaar stond voor een ieder in het gezin, of je verwachtte dat van jezelf.
Je werd meer als een werkster gezien dan als een geliefde dochter.
Jij wilde de aandacht van je ouders verdienen, door te presteren. Eén plus één is twee, dat is toch heel normaal, zo jong mogelijk je eigen boontjes doppen? Nee, dat is helemaal niet normaal. Ouders hebben de verantwoordelijkheid gekregen om hun kind lief te hebben, veiligheid en bescherming te bieden en te bevestigen.

Als ouders hun kind zien bewegen en in de gaten houden waar ze behoeften aan hebben voel jij je gezien en veilig. Dan bedoel ik niet de controle over je kind hebben, maar de ruimte geven in liefde, grenzen aangeven en weten dat je er bent op het moment dat je kind je nodig heeft. Bijvoorbeeld toen mijn oudste dochter voor het eerst naar de Middelbare school ging kwam ze heel boos thuis en gaf mij een grote mond.

Nu kon ik op die grote mond reageren of…………………………….. Was ze nu echt zo’n tiener dat er meer achter zat? Daarna ging ik naar haar kamer en vroeg hoe het met haar ging. Zij vertelde mij dat het prima ging waar ik niets van geloofde. Nogmaals vroeg ik haar hoe het nu echt met haar ging, waarna ze in huilen uitbarstte.

Ze vertelde dat ze het allemaal niet overzag op deze nieuwe school met veel verantwoordelijkheid. Toen kon ik haar troosten en helpen met wat ze nodig had. Heb jij emotionele verwaarlozing in meer of mindere mate mee gemaakt? Ga je altijd bevestiging zoeken bij mensen, mensen pleasen?

Dit kan hele extreme vormen aannemen in verschillend please gedrag. Ook kan zich dat uiten in enorme onzekerheid en een laag zelfbeeld. Of angsten in allerlei vormen kunnen ook het gevolg hiervan zijn. Gevolgen van emotionele verwaarlozing is geen schande en daar hoef je je ook niet voor te schamen. Maar het is wel wijs om er mee aan de slag te gaan, zodat de gevolgen verleden tijd gaan zijn.

Counseling is wijs